Dnešný dátum: 14 06 2024
Kapusta čierna
Brassica nigra (L.) Koch. / Kapustovité

Jednoročná bylina s priamou, rozkonáre- nou stonkou obrastenou striedavými, ko- pijovitými listami. Dolné listy sú stopkaté a jemne perovito zložené. Žlté kvety majú výraznú žilnatinu a tvoria strapce, ktoré postupne odkvitajú a predlžujú sa. Plod je šešuľa s čiernymi semenami (dole). Ka­ pusta čierna, ktorá bola pôvodne udomác­ nená v oblasti Stredozemia, už oddávna sa pestuje ako olejnina.

Medicínsky význam majú semená (Semen sinapis nigrae). Porasty kapusty čiernej sa zberajú ešte pred vyzretím, keď šešule majú slamovú farbu a rastlina začína schnúť. Kosiť treba skoro ráno, keď je ešte rosa, aby semená nevypadávali. Rastliny sa na poli predsušia a potom sa vymlátia. Semená sa vyčistia a nechajú sa úplne vyschnúť. Obsahujú až 35  % hor­ čičného oleja, slizy, bielkoviny a tioglyko- zidy (sírnaté látky), ktoré sa enzymaticky štiepia a tvoria izotiokyanáty. Tieto majú miestny dráždivý a prekrvenie podporu­ júci účinok. V liečbe sa nimi dosiahne lepšie prekrvenie kože, ako aj vnútorných orgánov (pľúca, pohrudnica, obličky). Obklady z horčičnej múky sa prikladajú pri reumatických bolestiach, kŕčoch a na­ tiahnutom svalstve. To isté platí pre zná­ me horčičné náplasti, ktoré sa zhotovujú zmiešaním horčičnej múky a 45 °C teplej vody. Liečivé kúpele by mali mať teplotu 40 °C a nemali by trvať dlhšie ako 15 minút. Takisto pomáhajú pri reumatizme. Všetky horčičné preparáty, používané pri liečbe, dráždia kožu, preto treba dĺžku ich použitia kontrolovať.


Termín kvitnutia: jún —júl
Zber  (semená): júl

Copyright © 2010, Fibra print s.r.o.. Všetky práva vyhradené. | webdesign & code : Fibra print  | 

Správca stránky nezodpovedá za škody spôsobené požitím alebo zle pochopeným textom, zverejneným na tejto stránke.
Všetky informácie na stránke majú len informatívny chrakter.