Dnešný dátum: 15 06 2024
Rimbaba starčekolistá
Chrysanthemum cinerariifolium (Trev.) / Astrovité

Trváca bylina s priamou stonkou a strie­davými, perovitodielnymi listami. Listy sú na rube plstnato chlpaté. Na koncoch stoniek rastú úbory zložené z bielych jazykovitých a žltých rúrkovitých kvetov. Plody sú nažky (dole). Celá rastlina inten­zívne vonia. Jej pôvodný domov bol
v Dalmácii, ako okrasná rastlina a účinný prostriedok proti obťažnému hmyzu sa však rozšírila do celého sveta. Z dvoch až osemročných rastlín sa odtrhávajú rozvíjajúce sa úbory (Flos pyrethri). Zber sa robí dvakrát ročne. Materiál sa nechá zvädnúť a potom sa dosuší v sušiarňach pri teplotách do 50 °C. Droga obsahuje účinné látky pyretríny a cineríny, silicu, glykozidy a ďalšie látky. Pyretríny a cineríny sú kontaktné insekti­ cídy, ktoré sa používajú zvonka proti škodlivému hmyzu, ktorý obťažuje ľudí a zvieratá a možno ich použiť aj proti rastlinným škodcom. Droga pomáha aj proti larvám červov. Jej význam spočíva v tom, že pri použití vo veľkom neohrozu­je životné prostredie, pretože sa nehromadí ani v prírode ani v tele živočíchov a nie je jedovatá pre človeka ani pre teplokrvné živočíchy. Droga spôsobuje ochrnutie nervového centra nižších živo­číchov a pri hmyze sa nevytvára imunita z návyku. Výskumu pyretrínov a podob­ných látok sa venuje na celom svete zvýšená pozornosť.


Termín kvitnutia: jún—júl
Termín zberu (úbory): máj-júl
 


Copyright © 2010, Fibra print s.r.o.. Všetky práva vyhradené. | webdesign & code : Fibra print  | 

Správca stránky nezodpovedá za škody spôsobené požitím alebo zle pochopeným textom, zverejneným na tejto stránke.
Všetky informácie na stránke majú len informatívny chrakter.