Dnešný dátum: 19 04 2024
Hloh obyčajný
Crataegus laevigata (Poir.) / Ružovité

Strom alebo ker so sivými, tŕnistými konármi a striedavými, kožovitými, plyt­ko vykrajovanými listami. Biele až ružovo zafarbené kvety tvoria vrcholíkovité sú- kvetia. Červené malvice sú oválne a nesú zvyšky vtlačených kališných lístkov a dve až tri zaschnuté blizny. Tento druh počet­ne rastie v rozsiahlom areáli Európy na okrajoch lesov a na chudobných, slneč­ných svahoch. Vedecký názov hlohu oby­čajného pochádza z gréckeho slova „kra- taigos"  = silný (tvrdé drevo sa používalo ako zbraň). Najúčinnejšiu drogu získame z bielych, práve sa rozvíjajúcich  kvetov (Flos cra- taegi). Trhajú sa ručne s krátkou stopkou a nesmú obsahovať nijaké iné zelené časti. Zbierajú sa aj kvety s listami (Folium crataegi cum flore) alebo len listy (Folium crataegi).  Všetky drogy sa sušia v tieni bez obracania alebo v sušiarenských zariade­ niach pri teplotách do 35 °C. Kvety obsa­ hujú glykozid kvercitrín, flavóny, trieslo­ viny, stopy silíc, hlohové kyseliny a ďalšie látky. V liečebnej praxi sa drogy hlohu oby­čajného používajú na normalizovanie krvného tlaku a pri artérioskleróze. Sú­ časne pôsobia upokojujúco na nervovú sústavu. O ich použití sa treba poradiť s lekárom. Aj plody, ktoré majú rovnaký účinok ako plody C. monogyna, sa zbiera­jú na liečebné účely.


Termín kvitnutia: máj—jún Termín  zberu  (kvety):  máj-jún (vňať): máj—jún
(listy): máj—jún (plody):    september-november


Copyright © 2010, Fibra print s.r.o.. Všetky práva vyhradené. | webdesign & code : Fibra print  | 

Správca stránky nezodpovedá za škody spôsobené požitím alebo zle pochopeným textom, zverejneným na tejto stránke.
Všetky informácie na stránke majú len informatívny chrakter.