Dnešný dátum: 23 05 2024
Durman obyčajný
Datura stramonium L. / Ľuľkovité

Je jednoročný ker s rozkonárenou ston­kou a striedavými, zúbkatými a voňavými listami. V pazuchách konárov alebo na koncoch stoniek rastú veľké, biele alebo fialové rúrkovité kvety. Plod je tobolka s čiernymi semenami (obr. dole). Celá rastlina je silne jedovatá. Pravdepodobne pochádza zo Severnej Ameriky a v príro­ de rastie najmä na rumoviskách. Aby sa pokryla potreba tejto drogy, rastlina sa pestuje aj na poliach.
Zbierajú sa listy (Folium stramonii) a semená (Semen stramonii). Listy sa trhajú skoro ráno na začiatku kvitnutia a na sušenie sa najskôr ukladajú vedia seba; neskôr ich možno zhrnúť do hrubšej vrstvy. V sušiarenských zariadeniach by teplota nemala prekročiť 40 °C. Semenon sa vyberá z usušených toboliek. Drogy obsahujú jedovaté tropánové alkaloidy hyoscyamín, atropín a skopolamín. Uvoľ­ňujú kŕče, brzdia sekréciu, rozširujú prie­ dušky, preto sa používajú na liečenie astmy (antiastmatické cigarety a tablety) a ťažkých bronchiálnych katarov. Drogy sa spracúvajú prevažne vo farmaceutic­ kom priemysle; hotové lieky môže pred­ písať len lekár. Často sa vyskytujú otravy semenami durmana obyčajného najmä
u detí. Smrteľná dávka je 20 semien. Okrem toho sa pestujú aj iné druhy. Juhoamerický druh D. metel a etiópsky D. inermis majú vyšší obsah alkaloidov.


Termín kvitnutia: jún—október
Termín zberu (listy): jún-september (semená): september-október


Copyright © 2010, Fibra print s.r.o.. Všetky práva vyhradené. | webdesign & code : Fibra print  | 

Správca stránky nezodpovedá za škody spôsobené požitím alebo zle pochopeným textom, zverejneným na tejto stránke.
Všetky informácie na stránke majú len informatívny chrakter.