Dnešný dátum: 14 06 2024
Blen čierny
Hyoscyamus niger L. / Ľulkovité

Jednoročná alebo dvojročná bylina s pria­mou stonkou a striedavými, zúbkatými a lepkavými listami. Z pazúch listov vyras­tajú sivožlté, fialovo žilkované kvety. Plod je tobolka s mnohými hnedými semenami (vľavo dole). Celá rastlina je silne jedova­tá a páperistá. Pochádza pravdepodobne
zo Stredozemia, je však rozšírená v celej Európe a Ázii a rastie na rumoviskách a ako burina v porastoch maku. V stredo­veku sa blen používal ako magická rastli­na s opojnými a uspávajúcimi účinkami. Pre potreby farmaceutického priemyslu sa zbierajú listy (Folium hyoscyami), prí­ padne aj celá vňať. Listy sa trhajú ručne v čase kvitnutia, postupne ako dorastajú a sušia sa v tenkej vrstve v tieni alebo v sušiarni pri teplotách do 50 °C. Droga má omamný pach a musí sa uschovávať v uzatvorených nádobách. Obsahuje naj­ mä jedovaté alkaloidy hyoscyamín, atropín a skopolamín, ktoré (podobne ako pri ľuľkovci zlomocnom) pôsobia na centrál­nu nervovú sústavu. Pre tieto silné jedo­vaté účinky sa rastlina nepoužíva v ľudo­vom liečiteľstve. Vo farmaceutickom priemysle sa z nej vyrábajú liečivá proti astmatickým záchvatom, nervovým poru­chám, kŕčom a proti stareckej trasľavitosti. Jednotlivé izoláty, prípadne aj blenová silica, sú súčasťou mazadiel a mastí proti reumatickým bolestiam. Lieky predpisuje lekár.


Termín kvitnutia: jún - september
Termín zberu (listy): jún - august (semená): september


Copyright © 2010, Fibra print s.r.o.. Všetky práva vyhradené. | webdesign & code : Fibra print  | 

Správca stránky nezodpovedá za škody spôsobené požitím alebo zle pochopeným textom, zverejneným na tejto stránke.
Všetky informácie na stránke majú len informatívny chrakter.