Dnešný dátum: 15 06 2024
Vstavač obyčajný
Orchis morio L. / Vstavačovité

Trváca bylina s guľatými koreňovými hľúzami a priamou stonkou zakončenou klasom fialovočervených kvetov. Dolné listy sú kopijovité; horné listy sú šupinovi­ té a pošvovito obrastajú stonku. Plod je tobolka s početnými malými semenami. Tento druh je udomácnený v Európe a Ázii a rastie jednotlivo na suchých lúkach a svahoch a vo svetlých lesoch. Voľakedy sa droga používala ako afrodiziakum. Neobmedzeným zbieraním a ne­
rozumnými zásahmi do prirodzeného pro­stredia sú vstavačovité druhy čoraz väčšou zvláštnosťou; v mnohých krajinách sú preto zákonom chránené. Vstavač obyčajný sa u nás nesmie zbie­rať, jeho výskyt je chránený na prevažnej časti územia. Vstavač obyčajný má po­predné postavenie v červených zozna­ moch ohrozených druhov rastlín. V súčasnosti vstavač obyčajný ako lieči­vo čoraz viac nahrádzajú iné  medikamen­ty. Vľavo hore kvet Dactylorrhiza majalis.

Termín kvitnutia: máj - jún
Termín zberu (dcérske hľuzy): máj - jún
Úplne chránená


Copyright © 2010, Fibra print s.r.o.. Všetky práva vyhradené. | webdesign & code : Fibra print  | 

Správca stránky nezodpovedá za škody spôsobené požitím alebo zle pochopeným textom, zverejneným na tejto stránke.
Všetky informácie na stránke majú len informatívny chrakter.