Dnešný dátum: 23 09 2023
Horčica biela
Sinapis alba L. / Kapustovité

Jednoročná bylina s priamou, nerozkonárenou stonkou a so striedavými, podlho­vastými lýrovitými, perovito zárezovými listami. Stonka je zakončená strapcom žltých kvetov. Plod je nepukavá šešuľa. Semená sú hladké a žlté. Celá rastlina je drsno chlpatá. Horčica biela bola pôvodne udomácnená v oblasti Stredozemia, dnes sa pestuje na poliach ako hodnotná krmo­vina a olejnina. V minulosti patrila k vý­znamným liečivým a dietetickým rastli­nám, používala sa ako korenina a účinný protijed. Pre liečebnú prax a potravinársky prie­mysel má význam semeno (Semen sinapis albae). Úplne vyzreté porasty horčice sa zbierajú strojovo. Semená sa očistia a vy­sušia. Obsahujú mastný olej, sliz a tioglykozid sinalbín, ktorý sa vo vlhkom pro­stredí a za prítomnosti enzýmu myrozínu štiepi na horčičnú silicu s vysokým obsa­hom síry. Horčičná múka sa používa na obklady a náplasti proti reumatickým bolestiam. Dráždi kožu až do jej sčerve­nania. Silnejší účinok majú horúce obkla­dy z horčičnej kaše (do 40 °C), pri jej použití však hrozí nebezpečenstvo pora­nenia kože. V potravinárskom priemysle sa použí­vajú celé semená na konzervovanie zele­niny, pomleté semená na výrobu rozlič­ných druhov pokrmovej horčice. Vľavo dole je podobný kvet Raphanus raphanistrum s tesne priliehajúcim kalichom.


Termín kvitnutia: jún - júl
Termín zberu (semená): júl - august


Copyright © 2010, Fibra print s.r.o.. Všetky práva vyhradené. | webdesign & code : Fibra print  | 

Správca stránky nezodpovedá za škody spôsobené požitím alebo zle pochopeným textom, zverejneným na tejto stránke.
Všetky informácie na stránke majú len informatívny chrakter.