Dnešný dátum: 22 02 2024
Jarabina vtáčia
Sorbus aucuparia L. / Ružovité

Strom alebo ker s plstnatými, neskôr hladkými, hnedými konármi. Nepárno perovito zložené listy rastú striedavo na konároch. Drobné biele kvety sú zosku­pené do koncových okolíkatých strapcov. Plody sú červené malvice. Jarabina vtáčia rastie v Európe a Ázii v svetlých lesoch, hájoch a na sutinách až do horských polôh. Často sa vysádza do alejí. V minu­losti sa plody používali ako preháňadlo a na výrobu octu a liehovín.
Plody (Fructus sorbi) sa trhajú v čase úplnej zrelosti za slnečného počasia a su­šia sa pomaly v tieni. Nakoniec sa dosušia na slnku alebo ešte lepšie v sušiarni pri teplote do 50 °C. Droga chutí kyslo a zvieravo. Obsahuje organické kyseliny, tries­loviny, horčiny, cukor, pektín a veľa vitamínov. Používa sa ako mierne prehá­ňadlo, močopudný a celkove posilňujúci prostriedok. Z 3 čajových lyžičiek usuše­ných plodov a jednej šálky vody sa pripra­vuje zápar, z ktorého sa užíva dva až trikrát denne za jednu lyžicu. Vynikajúci účinok má aj studený extrakt pripravova­ný z vody a suchej drogy (užíva sa po 8 až 10 hodinách). Plody sú surovinou na výrobu sorbitu, výživného prostriedku pre diabetikov. V domácnostiach sa z jarabiniek, najmä zo sladkých plodov vyšľachtených druhov, vyrábajú kompóty, víno a likéry. Pred nadmerným požívaním väčšieho množ­stva plodov naraz treba varovať.


Termín kvitnutia: máj - jún
Termín zberu (plody): október - november


Copyright © 2010, Fibra print s.r.o.. Všetky práva vyhradené. | webdesign & code : Fibra print  | 

Správca stránky nezodpovedá za škody spôsobené požitím alebo zle pochopeným textom, zverejneným na tejto stránke.
Všetky informácie na stránke majú len informatívny chrakter.