Dnešný dátum: 02 12 2023
Tis obyčajný
Taxus baccata L. / Tisovité

Vždyzelený ker alebo strom s červenohnedou kôrou, ktorého konáre sú husto obrastené tmavozelenými listami, ihlica­mi. Tieto ihlice zostávajú na konároch 6 až 8 rokov. Tis je dvojdomá rastlina. Peľ sa tvorí v guľovitých šiškách, samičie kvety rastú jednotlivo na krátkych konári­koch. Zrelé semeno je obklopené červe­ ným, dužinatým mechúrikom. Tis je dre­vina, ktorá hojne rastie v Európe, Ázii a Afrike. Dnes je v mnohých krajinách zákonom chránená a vysádza sa vo viace­rých kultúrnych formách ako cenná okrasná drevina v parkoch a záhradách. Nemala by sa však vysádzať v blízkosti škôl a ihrísk, pretože celá rastlina, okrem červených mechúrikov, je silne jedovatá. Na liečebné účely sa zbieralo, nanajvýš sporadicky, ihličie (Folium taxi) mladých, jednoročných výhonkov. Obsahuje jedo­vatý alkaloid taxín, ďalej glykozidy, tries­loviny, horčiny, živice a vitamín C. Droga sa konzumovala čerstvá a voľakedy sa používala proti hadiemu uštipnutiu a bes­note. V súčasnosti slúži len výnimočne na posilnenie srdcovej činnosti, na zvýšenie krvného tlaku a na povzbudenie funkcie čriev. Pretože tis je veľmi jedovatý, upúšťa sa od jeho farmaceutického používania. Jedovaté látky totiž telo prijíma veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých minút. Drevo stromov je veľmi elastické, pev­né a tvrdé. Používa sa na výrobu nástrojov a pažieb zbraní. Tis je dobrá peľonosná a medonosná rastlina.


Termín  kvitnutia:  marec-apríl
Úplne chránená


Copyright © 2010, Fibra print s.r.o.. Všetky práva vyhradené. | webdesign & code : Fibra print  | 

Správca stránky nezodpovedá za škody spôsobené požitím alebo zle pochopeným textom, zverejneným na tejto stránke.
Všetky informácie na stránke majú len informatívny chrakter.